Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Ο Ναός της Αναστάσεως

Η αυλή του Ναού της Αναστάσεως.

Η Αγία Αποκαθήλωση.

Το κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου.

Ο τρούλος του Ναού της Αναστάσεως.

Ο τρούλος του Καθολικού, του Ναού της Αναστάσεως.

Λεπτομέρεια του τρούλου του Καθολικού, του Ναού της Αναστάσεως.

Άνοδος προς τον Άγιο Γολγοθά.

Ο Άγιος Γολγοθάς.