Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Οδοιπορικό στη Βουλγαρία.

Στο Σμόλιαν

Στο Σμιλιάν

Στο Σμιλιάν

Στο Σμιλιάν

Στο Ζλάτογκραντ

Στο Ζλάτογκραντ

Στο Ζλάτογκραντ

Στο Ζλάτογκραντ

Στο Ζλάτογκραντ